1. 31/07/2016
    Per treballar en equip, cal confiar en els demés, Sara 9 anys 11-4-16
    Saved under: Radio Pills