Inscripció Anglaterra

Inici > Utilitats > Formularis > Inscripció Anglaterra

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Nom i Cognoms *

(com surt al passaport)

Número de passaport *
DNI complet del nen/a *
Data de naixament *
Edat del nen/a i curs que està fent *
Alguna preferencia en quan a les activitats per escollir? *
Voleu alguna de les activitats amb suplement? Quina? *
Nivell d'anglès a l'escola (notes) *
Fa extraescolars d'anglès? Quants anys fa que les fa? *
Adreça postal completa *
E-mail de contacte *
Telèfon fixe i mòbil *
Quin és el principal motiu pel qual l’apuntes a aquest Summer Camp? *
Política de Privacitat *