LA FIGURA DE L'ASSISTANT  al juliol

Des de fa 9 anys existeix a La Granja la figura, durant el mes de juliol, d'ASSISTANT.

Els ASSISTANTS són exalumnes de La Granja que volen seguir amb nosaltres però des d'una vessant d'adult, amb certes responsabilitats i obligacions. L'edat mínima és de 14 anys (o tenir acabat 3er ESO).

L'OBJECTIU d'aquesta figura és el fet d' introduir als joves en el món dels adults, de la feina, de les obligacions, de les responsabilitats i sacrificis que això comporta i amb la finalitat que vegin la vida des d'un altre punt de vista, on les facilitats i comoditats no són la norma i on l'exigència i la feina ben feta serà el quotidià.

Hi ha un màxim d'Assistants que La Granja pot acollir, per la qual cosa tots els interessats en ser Assitants hauran d'enviar un mail (a baix especificat) abans del 30 d'abril.

Aquesta figura no comporta cap cost per les famílies i La Granja assumirà el cost de tots els àpats que realitzaran. El transport corre a càrrec de les famílies i, en cas de places lliures als autocars, en podran gaudir de manera gratuïta. Caldrà autorització paterna per ser Assistant.

De les sol.licituds rebudes i que s'ajustin al perfil que necessitem, es realitzarà una entrevista personal per fer la selecció. 

Inscripció oberta a partir de Febrer

Omple els camps dels formulari sisplau:

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Nom i els 2 cognoms: *
Edat actual i curs que estas fent ara: *
Població on vius? *
Telèfon mòbil: *
Email: *
Por qué quieres ser Assistant de La Granja? *
Especifica els anys que has estat alumne de La Granja i en quines activitats: *

Per exemple, Esplai els anys 2012, 2013, 2014

Què t'agradaria estudiar de gran? Per què? *
Què creus que pots aportar de positiu a l'equip? *
Quines consideres que són les teves debilitats, els teus punts febles? *

Per ejemple, em costa ser puntual i si una cosa no em surt a la primera, em desanimo...

Què creus que t'aportarà aquesta experiencia de ser Assistant al juliol? *

Què creus que aprendràs?

Quina disponibilitat tens aquest estiu? *

Per exemple, les 5 setmanes. O les 4 primeres setmanes...