Política de privacitat

Inici > Legals > Política de privacitat

La Granja informa tot seguit de la seva política de privacitat, aplicat a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tinguin sota la seva responsabilitat seran tractats d’acord amb la Ley Orgánica 15/1999, 13 de Desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat dels mateixos.

La visita del web www.lagranja.cat no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte la seva identitat, no podent esser associada a un usuari concret per l’empresa. En el suposat que es subministri dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades conforme a les limitacions i els drets recollits en la citada norma de protecció de dades.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenteixen de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

1. Recollida de dades.

La recollida de dades de caràcter personal es podrà realitzar a través dels formularis que es publiquin en el web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a La Granja, que seran inclosos en un fitxer automatitzat.

Els fitxer titularitat de MIRADA GRANJA S.L., figuren inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de dades, al que podrà accedir l’usuari o visitant per comprovar les situació dels mateixos.

La Granja conservarà dades un cop finalitzada la relació amb l’usuari per complir les obligacions legals necessàries. A l’hora, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris per a la finalitat que van ser recaptades.

2. Seguretat de la informació.

Mirada Granja S.L. ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitat la pèrdua, el mal ús, l’alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari o visitant.

No obstant, l’usuari o visitant ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

3. Confidencialitat i Secret professional.

Les comunicacions privades que poguessin adonar-se entre el personal de La Granja i els usuaris o visitants seran considerats com confidencial. L’accés a aquesta informació està restringir mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

4. Enllaços amb altres webs.

Aquesta web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S’informa que La Granja (MIRADA GRANJA S.L.) no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

5. Drets dels usuaris.

L’usuari podrà exercitar, respecte a les dades recollides en la forma prevista els drets reconeguts per la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si fos escaient.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per la cessió podran ser exercitats per l’usuari, i en el seu cas qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, firmada i acompanyada de fotocopia del D.N.I., a l’adreça fiscal de La Granja: passatge Sanata, s/n, de Santa Maria de Palutordera, codi postal 08460.

La Granja informa que les dades personals recollides, quan hagi deixat de ser necessàries o pertinent per la finalitat per la qual van ser recollits seran cancel·lats conforme la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Si es requereix aclarir qualsevol aspecte relacionat amb la política de privacitat de www.lagranja.cat, pot posar-se en contacte amb La Granja (MIRADA GRANJA S.L.) a través de la següent adreça electrònica: (Necessites javascript per veure aquest correu-e).