Transparència

Inici > Fundació > Transparència

Tenim la responsabilitat amb la societat i amb els nostres col·laboradors de ser transparents en el que fem i en com ho fem.

  • Creació i Patrones

El 14 de gener de 2010 es va constituir davant del notari de Sant Celoni la nova Fundació (La Granja fundació per a l'Educació). Fundada per les germanes Cristina i Susanna Gutiérrez, i formada també per les tres patrones Marisol Fernández, Gemma Espinagosa i Maria Jesús Lestón. Està inscrita dins el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de catalunya amb el número 2624.

La fundació està dins del "Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge", per tant es pot considerar una entitat beneficiària del mecenatge tal com estableix l'article 16 de la llei 49/2002.

  • Memòria d'activitats

  • Comptes anuals