Subvencions escolars

Inici > Fundació > Subvencions escolars

Criteris SUBVENCIONS escolars

La Fundació, per portar a terme un dels objectius dels seus estatuts i evitar que cap nen es perdi la convivència i un millor coneixement dels seus companys de classe,  subvenciona les colònies escolars als alumnes sense recursos,  segons els criteris que aquí especifiquem.

El primer criteri perquè totes les escoles puguin accedir a  aquesta subvenció és que La Fundació podrà subvencionar fins a un màxim del 4% del total dels alumnes que assistiran a les colònies escolars de La Granja i es subvencionarà el 100% del cost de les colònies (P.C. + activitats).

Optaran a aquesta subvenció els alumnes que:

  • els ingressos familiars de l’alumne (pare i mare) siguin inferiors a 1.500 € mensuals (18.000 € /any), demostrables mitjançant còpia de la declaració de renda o dels fulls de salari dels pares (o cobrament atur etc.). 

LA GESTIÓ

  • L’escola serà la que gestionarà tota la documentació que aquí s’especifica per tal d’optar a les subvencions i fer-la arribar a La Fundació:
  1. còpia que demostri els ingressos de la unitat familiar (declaració de renda, fulls salari etc..)
  2. còpia del DNI del pare, de la mare (o tutor) i còpia DNI de l’alumne
  3. fotografia de mida carnet de l’alumne
  4. informe del mestre de l’alumne on s’especifiqui i es valorin aspectes com la voluntat, l’esforç, la constància i l’actitud de l’alumne i que el fa mereixedor d’aquesta subvenció. 

Model informe

  1. Permís del pare, mare o tutor perquè la Fundació pugui fer servir les dades de l’alumne a nivell intern per poder demostrar al Patronat les subvencions realitzades (mateix model adjunt al link de dalt).
  2. Un cop feta la reserva de les colònies escolars a La Granja (granja escola de Santa Maria Palautordera), l’escola podrà sol·licitar via telefònica o via e-mail la subvenció dels alumnes que cregui oportú. Aquesta gestió es recomana començar-la en el mateix moment de la reserva perquè La Fundació ho tingui en compte. Aquest tràmit es podrà fer fins a un màxim de 2 mesos abans de la data de començament de les colònies (un cop passada aquesta data l’escola no podrà optar a la subvenció).

Un cop rebuda tota la documentació (en un mateix sobre per cada escola), La Fundació donarà la seva aprovació i el número de subvenció assignat a cada alumne, amb l’import econòmic. La Fundació farà arribar el document acreditatiu de la subvenció per via e-mail al professor encarregat del tràmit. 

En el moment de fer el pagament de les colònies, i amb el document acreditatiu imprès i entregat el dia d'arribada a les oficines de La Granja, la factura restarà automàticament l’import subvencionat.

Si la sol·licitud de l’escola supera el 4% dels alumnes subvencionats, La Fundació no seleccionarà cap alumne, es farà un document sense nom per tal que es reparteixi als alumnes que el centre cregui mes necessitats.