Missió

Inici > Fundació > Missió
  • Difondre i comunicar la problemàtica actual de l’educació, a nivell escolar, familiar i social, posant èmfasi en el greu canvi de valors.
  • Treballar i formar per aconseguir implantar un sistema educatiu basat en l’educació integral de nens i joves, on l’educació emocional, els hàbits i els valors com a persona formin la base del treball diari, a més de potenciar l’educació emocional en pares i educadors com a eina educativa.
  • Subvencionar el 100% de les colònies escolars als alumnes amb pocs recursos econòmics perquè puguin participar a les colònies amb els seus companys de classe.
  • Potenciar la cultura de l’esforç com a base educativa en nens i joves.
  • Potenciar la importància del contacte dels infants amb la natura per un creixement sa i equilibrat, a més de treballar per ampliar els coneixements sobre la natura i els animals, així com conscienciar en el respecte pel medi ambient.
  • Fer accions perquè l'anglès sigui un idioma útil pels infants fomentant la relació amb altres cultures i el coneixement d’altres llengües mitjançant diferents iniciatives de convivència.
  • Fomentar la pràctica d’esports com a base per a una vida sana i treballar cap a una vida poc sedentària.
  • Fomentar la figura del cavall i tot el seu món com a eina educativa, terapèutica i esportiva.