Patronat i Òrgan de Govern

Inici > Fundació > Patronat i Òrgan de Govern

El 14 de gener de 2010 es va constituir davant del notari de Sant Celoni la nova Fundació (La Granja fundació per a l'Educació) amb l'objectiu de  potenciar el contacte dels nens i nenes amb la natura i fer conèixer els beneficis que produeix  en la seva  salut física i emocional, així com fomentar l’educació emocional com a eina educativa en la família i l’escola per a una formació integral de cada nen i nena.

L'Organ de Govern i el Patronat de la Fundació està constituït per:

 

- CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN, Presidenta i Patrona de la Fundació

- SUSANA GUTIÉRREZ LESTÓN, Secretària i Patrona de la Fundació

- MARIA JESÚS LESTÓN LUCES, Vicepresidenta i Patrona de la Fundació

- MARISOL HERNÁNDEZ CUETO, Patrona de la Fundació

- GEMMA ESPINAGOSA DE OSSÓ, Patrona de la Fundació