L'ENIGMA DELS 4 ELEMENTS

Inici > Activitats > Escoles i Instituts > COLÒNIES ESCOLARS > L'ENIGMA DELS 4 ELEMENTS

LÒGICA | ESTRATÈGIA | TREBALL EN EQUIP | CREATIVITAT

Aquest programa té com a objectiu potenciar la creativitat i la capacitat d’observació i de deducció mitjançant un enigma a resoldre. S’aprofita per entrenar el treball en equip i la cohesió, determinants per a trobar a una solució en comú.

CÍCLE MITJÀ I CÍCLE SUPERIOR (3 dies - 2 nits)

ENIGMA dels 4 ELEMENTS: En Salvador Massagué va deixar per a la posteritat un enigma a resoldre: l’enigma del quatre elements. D’ençà que el joc fou creat l’any 1986, només tres vegades ha estat resolt, confirmant així l’enigma com un dels més difícils i complexos creats a Catalunya.

PRIMER ENIGMA - L’AIRE: L’element aire s’associa al canvi, l’expansió, el creixement. Per créixer necessitem espai, mobilitat, llibertat d’acció. Aquest espai només es pot crear si acceptem el canvi i som prou valents per deixar enrere el que ja no ens cal.

ENTRENAMENT D’EQUIP: Circuit amb diferents reptes on els investigadors hauran de posar en pràctica habilitats per treballar en equip.

ENTRENAMENT DE LA CONFIANÇA: Per poder investigar entrenarem la nostra confiança i responsabilitat en un circuit d’aventura al bosc.

SEGON ENIGMA - FOC: L’element foc s’associa a l’acció, la força vital, el construir i destruir. Si disposem d’espai, és moment de passar a l’acció i construir allò que volem de nosaltres. Construir-nos com qui realment volem ser.

ENTRENAMENT DE VALENTIA: Els investigadors han d’enfrontar-se a les seves pors, arriscant-se amb valentia. Caldrà que superem l’escalada del rocòdrom.

TERCER ENIGMA - L’AIGUA: L’element aigua s’associa als sentiments, les emocions, la purificació. Per construir-nos cal gestionar el nostre univers emocional, aprenent eines i habilitats que permetin una construcció sòlida.

MISSATGES A L’AIGUA: Només si som capaços de sincronitzar-nos i remar en una mateixa direcció podrem resoldre l’enigma (activitat a l’aigua).

QUART ENIGMA - LA TERRA: L’element terra s’associa a l’estructura, les arrels, els valors. Cal dotar el que hem construït (a nosaltres mateixos) d’una base sòlida, de fonaments, de sentit.

ENTRENAMENT DE LA COMUNICACIÓ: Tot bon investigador ha de comunicar-se assertivament per aconseguir la resposta. Entrenarem la comunicació positiva en el pont xinès.

TREKKING NOCTURN: Plantejada per treballar les habilitats necessàries per a fer front a una de les pors més recurrents i ancestrals: la por a la foscor.

FESTA DISCO: La música i el ball afavoreixen la cohesió, el sentit de pertinença, genera endorfines i produeixen una immensa alegria.

 

Aquest programa es pot adaptar a 2 dies (1 nit)